Ons doel is deze erfenis van het verleden een prachtige plek te geven in onze stad.

Stichting Höfke van Sint Antonius is initiatiefnemer en trekt vanaf het begin samen op met gemeente Heerlen, eigenaar van de grond. De stichting heeft inmiddels door middel van bewonersbijeenkomsten een twintigtal vrijwillgers geworven voor het project.

Het kerkbestuur is eigenaar van de kapel, denkt actief mee in de werkgroep en heeft schriftelijk toestemming gegeven voor de plannen. Daarnaast is Neimed betrokken bij de werkgroep vanuit Gebrookerbos en is Wonen Limburg betrokken. Zij zijn eigenaar van het naastgelegen appartementencomplex dat op de plek staat waar vroeger de kerk stond.

De stichting is dus initiatiefnemer, zorgt voor draagvlak in de wijk en werft vrijwilligers voor uitvoering van de plannen en is voor de lange termijn verantwoordelijk voor beheer en programmering.

De gemeente faciliteert en ondersteunt de stichting en denkt en ontwerpt mee waar het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Het kerkbestuur heeft aangegeven niet financieel bij te kunnen dragen, maar stelt wel kapel en statiebeelden beschikbaar voor de plannen van de stichting. Neimed adviseert de werkgroep en vanuit Gebrookerbos kan ook financieel worden bijgedragen.    

In de werkgroep Hofke van Sint Antonius zitten namens de stichting Gitte Kroes, Jos Sijstermans en Lei Vankan (tevens kerkbestuur). Namens de gemeente Heerlen zijn André Geerits (domein Ruimte) en Bram de Groot (domein Economie/erfgoed) aangesloten en namens Neimed Jos Reinders.