Foto door Carole Meijers fotografie

De bierbrouwers van het Sint Antoniusbier behoren bij een groep van vrijwilligers welke zich bezig houden met activiteiten op en rondom het Höfke van Sint Antonius. Jaarlijks brouwen zij een aantal bieren welke verschillen in smaak en stijl. Wil je meer informatie, stuur dan even een mail naar bier@hofkevansintantonius.nl.

Activiteiten in 2022

Afgelopen jaar hebben we met succes ons eerste biertje gebrouwen. Met Kerst-Inn heeft iedereen deze kunnen proeven. Dat smaakte naar meer. Daarom staan er dit jaar zeker zes nieuwe biertjes op de planning. Deze nieuwe biertjes willen we ook graag iedereen laten proeven. Dit kan op een van de proeverijen die we dit jaar willen organiseren. Wanneer deze activiteiten plaats zullen vinden lees je ter zijner tijd op deze website en op Facebook. Voor meer informatie hierover, mail naar bier@hofkevansintantonius.nl.

Biervrienden van Sint Antonius

Voor het aanschaffen van materialen en ingrediënten zijn de brouwers afhankelijk van subsidies en vrije gaven van mensen. Om hierin te ondersteunen en een “vaste” basis van inkomen te creëren zijn de Biervrienden van Sint Antonius in het leven geroepen.

Mensen die Biervriend worden van Sint Antonius betalen per jaar €25,-. Dit geld wordt gebruikt voor materialen en ingrediënten. Als dank voor deze bijdrage bieden de brouwers aan het eind van het jaar een bierpakket aan van het door hun gebrouwen bier. Verder genieten biervrienden een korting voor activiteiten van het Sint Antonius Bier (zoals een proeverij) waarbij inschrijfgeld wordt gevraagd en worden zij per mail zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden.

Dit kan door een mail te sturen naar bier@hofkevansintantonius.nl. In deze mail geef je aan dat je biervriend wilt worden. Graag ook even je voor- en achternaam, adres, woonplaats en geboortedatum vermelden. Deze gegevens gebruiken we voor het eventueel afgeven van het bierpakket en om te controleren of je 18 jaar of ouder bent.